شرایط اخذ نمایندگی شرکت بهینا نما

 

  1. داشتن تجربه ی کار اجرایی و بازرگانی
  2. امکان ایجاد گروه اجرایی
  3. فروش حداقل ماهانه 50 میلیون تومان
  4. عقد قرارداد کتبی و چک ضمانت(به مبلغ ۵۰ میلیون تومان)
  5. داشتن حسن شهرت و اعتبار کافی در شهر و محل نمایندگی
  6. اثبات توانایی فعالیت مستمر(در صورت فعال نبودن تا 3 ماه قرارداد به صورت یکطرفه فسخ خواهد شد)
  7. تعهد به حفظ سیاست شرکت در مورد قیمت های تعیین شده
  8. پس از بررسی، در صورتی که شرایط درخواست کننده موردپذیرش قرار بگیرد با ایشان جهت شروع همکاری در اسرع وقت تماس حاصل خواهد شد.

 

شماره تماس برای اخذ نمایندگی: 09223492879